رزرو دوره آمادگی آزمون دکترا سازه عمران

توجه: رزرو قطعی دوره مستلزم پرداخت "مبلغ پیش پرداخت" می باشد. در صورت عدم پرداخت مبلغ ذکر شده، آموزشگاه مسئولیتی در برابر ثبت نام فراگیر ندارد.
  • قیمت: