شروع دوره نظارت و اجرا رشته عمران ویژه آزمون مهر ۱۳۹۷

دوره تضمینی آمادگی آزمون نظارت و اجرا رشته عمران یکشنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

این دوره برای سومین سال پیاپی با بیش از ۸۵ درصد قبولی در آزمون نظام مهندسی توسط اساتید مجرب آقای مهندس سعیدی و آقای مهندس بهره دار با استقبال بی نظیر همراهان گرامی جوانه آغاز شد.