فرم ثبت نام دوره ترمیک زبان آلمانی

این فرم برای ثبت مشخصات شرکت کنندگان دوره ترمیک تهیه شده است و به صورت "رایگان" می باشد.
 • توافقنامه:

  1. انصراف از دوره پس از ثبت نام به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد و وجه پرداختی مسترد نمی گردد.
  2. دوره ترمیک ممکن است شامل افزایش شهریه گردد.
  3. مجموع ساعات برگزاری هر ترم ۱۸ ساعت می باشد.
  4. جهت تنوع در آموزش و بهره گیری از شیوه های مختلف تدریس در هر ترم ممکن است مدرس دوره تغییر کند.
 • خدمات رایگان دوره زبان آلمانی شامل موارد زیر می باشد:

  1. آموزش اخذ نوبت سفارت
  2. آموزش نگارش رزومه استاندارد
  3. آموزش نگارش صحیح انگیزه نامه
  4. آموزش نحوه مکاتبه با شرکت های کاریابی
  5. آماده سازی جهت مصاحبه حضوری یا مجازی با کارفرمای آلمانی و مشاوره در زمینه عقد قرارداد استاندارد
  6. * تذکر: موارد ۲ تا ۵ در دو جلسه مشاوره گروهی آنلاین آموزش داده خواهد شد.