جزوه طراحی مکانیک جوانه

۷۹,۹۰۰ تومان

جزوه طراحی تأسیسات مکانیکی جوانه توسط گروه آموزشی جوانه جهت آمادگی بیشتر داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته طراحی مکانیک ارائه شده است.

همچنین این جزوه قابل استفاده برای داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته نظارت مکانیک می باشد.

دسته: