پکیج آموزشی نظارت و اجرا عمران

(دیدگاه کاربر 1)

پکیج نظارت و اجرا عمران توسط اساتید مجرب گروه آموزشی جوانه مهندس سیاوش بهره دار، پایه دو محاسبات، نظارت و اجرا رشته عمران و مهندس علی سعیدی ریزی، پایه دو محاسبات، نظارت و اجرا رشته عمران با 5 سال سابقه در برگزاری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی در رشته های عمران و معماری تهیه گردیده است.