کلیدواژه طلایی جوانه طراحی برق

۳۱,۹۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه (طراحی برق) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

دسته: