پکیج کلیدواژه طلایی جوانه طراحی و نظارت مکانیک

(دیدگاه کاربر 1)

۸۹,۹۰۰ تومان

پکیج کلیدواژه طلایی جوانه (طراحی و نظارت مکانیک) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

با توجه به یکسان بودن کلیه مباحث هر دو آزمون، کلیدواژه دو آزمون طراحی و نظارت مکانیک به صورت مشترک و در یک فایل آماده شده است.

دسته: