آرشیو برچسب های: #مبحث ٨

کدام ویرایش مبحث ٨ منبع آزمون آینده خواهد بود؟

این سؤالِ خیلى از همراهان جوانه در روزهاى اخیر هست. با توجه به انتشار ویرایش ١٣٩٨ مبحث هشتم مقررات ملّى ساختمان، داوطلبان شرکت در دوره بعدى آزمون هاى نظام مهندسى با این ابهام مواجه هستند که کدام ویرایش منبع آزمون ها خواهد بود. در بخشى از لایو اینستاگرام جمعه ١٠ دى ١۴٠٠ مدیران آموزشگاه جوانه، […]