آرشیو روزانه: ۱۳۹۷-۰۵-۰۴

لغو سیستم ارجاع کار نظارت در سراسر کشور

شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی ماده ۳۳ نهایی شد. شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرائی ماده ۳۳ نظام مهندسی ساختمان با داوری انجام شده توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری در موضوع اختلاف نظر میان دو وزارت خانه راه و شهرسازی و کشور نهایی و با ابلاغ وزیر راه […]