نتایج آزمون های ورود به حرفه اردیبهشت ۹۷ اعلام شد

پیرو برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی اردیبهشت ۹۷، بدینوسیله اعلام می‌دارد نتایج آزمون‌های نظام مهندسی اردیبهشت ۹۷ در سامانه ثبت نام آزمون ها درج شده است. داوطلبان می‌توانند کارنامه آزمون‌های مذکور را از طریق لینک زیر مشاهده نمایند:

کارنامه آزمون های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت ۹۷