نحوه اعتراض به آزمون های نظام مهندسی مرداد ۱۴۰۰

شرکت‌کنندگانی که حدنصاب قبولی در آزمون‌ها را کسب نکرده باشند به موارد زیر توجه نمایند:

الف) امتیاز سؤال‌هایی که به تأیید کمیته‌های تخصصی نامفهوم، مبهم یا دارای اشکال بوده حذف شده و در کارنامه همه داوطلبان با تأثیر مثبت لحاظ شده است. لیکن شرکت‌کنندگان در صورت معترض بودن به سوال‌های آزمون می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳ درخواست‌های بازنگری در سوال‌ها را به طور مستدل و مستند شفاف و صریح در قالب فایل ضمیمه، تکمیل و از طریق آدرس‌های الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

* رشته‌های مهندسی و کاردانی عمران: omran@inbr.ir

* رشته‌های مهندسی و کاردانی معماری و شهرسازی: memari@inbr.ir

* رشته‌های مهندسی و کاردانی تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی: tasisat@inbr.ir

* رشته‌های مهندسی و کاردانی نقشه‌برداری و ترافیک: naghshe@inbr.ir

ب) با توجه به بررسی‌های دقیق و کنترل‌‍‌های مکرری که در کلیه مراحل تصحیح پاسخنامه‌ها انجام گرفت است، نتایج اعلامی فاقد مشکل می‌باشد لیکن چنانچه داوطلبی نسبت به نتیجه آزمون خود معترض باشد می‌تواند درخواست خود را صرفاً به صورت کتبی با ذکر مشخصات کامل (شماره داوطلبی، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقیق و شماره تماس) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳ به نشانی: تهران صندوق پستی به شماره ۳۵۵-۱۷۷۷۵ (شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش) ارسال نماید. (بر روی پاکت ذکر شود مربوط به کدام بخش از آزمون‌های تستی ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و یا معماران تجربی مرداد ماه ۱۴۰۰ می‌باشد).

ج) به لحاظ برنامه‌ریزی‌های انجام شده به درخواست‌هایی که بعد از تاریخ‌های مقرر ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانلود فرم درخواست بازنگری سوال آزمون دانلود فرم اعتراض به نتیجه آزمون – شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش