کلیدواژه طلایی جوانه نظارت و اجرا رشته معماری

(دیدگاه کاربر 4)

۱۵۹,۹۰۰ تومان

پکیج کلیدواژه طلایی جوانه (نظارت و اجرا رشته معماری) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

با توجه به یکسان بودن کلیه مباحث هر دو آزمون، کلیدواژه دو آزمون نظارت و اجرا رشته معماری به صورت مشترک و در یک فایل آماده شده است.

این کلیدواژه منطبق بر آخرین ویرایش مباحث دهم (ویرایش ۱۴۰۱) و هفدهم (ویرایش ۱۴۰۱) می باشد.

فقط کلیدواژه مباحث 10 و 17 ویرایش 1401 را نیاز دارید؟ کلیک کنید!