کلیدواژه طلایی جوانه نظارت و اجرا رشته معماری

(دیدگاه کاربر 4)

۱۳۹,۹۰۰ تومان

پکیج کلیدواژه طلایی جوانه (نظارت و اجرا رشته معماری) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

با توجه به یکسان بودن کلیه مباحث هر دو آزمون، کلیدواژه دو آزمون نظارت و اجرا رشته معماری به صورت مشترک و در یک فایل آماده شده است.

این کلیدواژه منطبق بر آخرین ویرایش مباحث هفتم (ویرایش ۱۴۰۰)، هشتم (ویرایش ۱۳۹۸)، یازدهم (ویرایش ۱۴۰۰) و نوزدهم (ویرایش ۱۳۹۹) می باشد.