کلیدواژه طلایی جوانه نظارت و اجرا عمران ویرایش ۹۹

(دیدگاه کاربر 4)

۷۹,۹۰۰ تومان ۴۹,۹۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه (نظارت و اجرا عمران) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.