آزمون جامع آزمایشی نظارت و اجرا معماری ویژه آزمون اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۹۹,۰۰۰ تومان

همان طور که می دانید مدیریت زمان در حل سؤالات آزمون های ورود به حرفه نظام مهندسی نقش بسزایی در موفقیت داوطلبان دارد. افزایش مهارت های تست زنی، کنترل استرس و حذف آگاهانه سؤالات وقت گیر، از مهم ترین ابزارهای رسیدن به این هدف می باشد.

آزمون های آزمایشی جوانه شامل 60 سؤال تألیفی، در سطح سؤالات آزمون های ورود به حرفه و با همان فرمت، توسط تیم جوانه تهیه شده و به شما در شبیه سازی آزمون های نظام مهندسی کمک قابل توجهی می کند.

بر اساس آخرین ویرایش مباحث هفتم (ویرایش ۱۴۰۰)، هشتم (ویرایش ۱۳۹۸)، یازدهم (ویرایش ۱۴۰۰) و نوزدهم (ویرایش ۱۳۹۹)