کلیدواژه طلایی جوانه نظارت عمران

۷۹,۹۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه (نظارت عمران) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

کلیدواژه ویرایش جدید مباحث هفتم (ویرایش ۱۴۰۰)، هشتم (ویرایش ۱۳۹۸) و یازدهم (ویرایش ۱۴۰۰) به محض آماده شدن به صورت رایگان در اختیار همه خریداران عزیز قرار خواهد گرفت. زمان احتمالی آماده شدن “کلیدواژه منطبق بر منابع آزمون شهریور ۱۴۰۱”، اواسط تیر ۱۴۰۱ می باشد.