آرشیو برچسب های: #مبحث هشتم

کلیدواژه و سؤالات تألیفی مبحث هشتم ویرایش ۱۳۹۸ به صورت رایگان منتشر شد!

برای اوّلین بار، کلیدواژه مبحث هشتم جدید (ویرایش ۱۳۹۸) توسط گروه آموزشی جوانه و به صورت کاملاً رایگان منتشر شد. […]

آموزش های مجازی رایگان مباحث ۱۰، ۷ و ۸

?  آموزش رایگان مباحث ۱۰، ۷ و ۸ مقررات ملی ساختمان آموزشگاه جوانه با سابقه برگزاری بیش از ۲۰ دوره […]