فرم ثبت نام پکیج زبان آلمانی

این فرم برای ثبت مشخصات شرکت کنندگان دوره پکیجی زبان آلمانی تهیه شده است و به صورت "رایگان" می باشد.
 • YYYY slash MM slash DD
 • توافقنامه:

  1. انصراف از دوره پس از ثبت نام به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد و وجه پرداختی مسترد نمی گردد.
  2. مدت زمان پکیج دوره زبان آلمانی حدوداً ۱۲ ماه می باشد.
  3. مجموع ساعات برگزاری دوره زبان آلمانی ۲۱۶ ساعت می باشد.
  4. جهت تنوع در آموزش و بهره گیری از شیوه های مختلف تدریس در هر ترم ممکن است مدرس دوره تغییر کند.
 • خدمات رایگان پکیج دوره زبان آلمانی شامل موارد زیر می باشد:

  1. آموزش اخذ نوبت سفارت
  2. آموزش نگارش رزومه استاندارد
  3. آموزش نگارش صحیح انگیزه نامه
  4. آموزش نحوه مکاتبه با شرکت های کاریابی
  5. آماده سازی جهت مصاحبه حضوری یا مجازی با کارفرمای آلمانی و مشاوره در زمینه عقد قرارداد استاندارد