نکات مهم در قبولی آزمون نظام مهندسی بهمن ۱۳۹۷

شبیه سازی آزمون نظام مهندسی

بهترین اقدام برای آمادگی آزمون نظام مهندسی در روزهای باقیمانده، شبیه سازی آزمون های دوره های قبل است.

داوطلبین گرامی؛
سؤالات آزمون های دوره های گذشته را مشابه آزمون اصلی پاسخ دهید، با شرایط زیر:

زمان آزمون ١۵٠ دقیقه

تلفن همراه خاموش

ترجیحا بر روی صندلی مشابه صندلی های آزمون

پاسخ در پاسخ نامه چهارگزینه ای خام ( از طریق وبسایت جوانه دریافت نمایید)

 اهداف برگزاری آزمون های شبیه سازی:

✔️ مدیریت زمان در آزمون را تمرین خواهید کرد

✔️ نکات مبهم سوالات آزمون های گذشته را یاد می گیرید

✔️ منابع آزمون را مرور می کنید

✔️ با سوالاتی که “نباید” پاسخ دهید آشنا می شوید

⬇️ در آخر درصد آزمون خود را با فرمول زیر به دست آورید:

T*3) – F ] / 180)]

T= تعداد سوالات صحیح

F= تعداد سوالات غلط

عدد بدست آمده را در ١٠٠ ضرب کنید و به بالا رند کنید.

نکته بسیار بسیار مهم:

با حل ۴٠ سوال از ۶٠ سوال آزمون، قبولی شما تقریبا قطعی می باشد. توجه کنید که “حذف آگاهانه ٢٠ سوال” کلید قبولی شماست. در حل نکردن سوالات نترسید!! سوالاتی که جواب طولانی یا محاسباتی دارند و سوالاتی که از مباحث نسبتا پیچیده (مانند قانون) هستند را سریعا تشخیص داده و از حل آن ها صرف نظر کنید.

زمان را از دست ندهید…گروه آموزشی جوانه

🌱

۰۳۱-۳۷۷۸۲۶۶۷

کانال تلگرام آموزشگاه: