قابل توجه قبول شدگان مشروط آزمون مرداد ۱۴۰۰

به اطلاع شرکت کنندگان آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان مرداد ۱۴۰۰ می‏ رساند، قبولی داوطلبانی که نمرات ۴۸ و ۴۹ را کسب کرده اند، مشروط به گذراندن دوره های آموزشی می باشد.

این دستورالعمل فقط مربوط به آزمون مرداد ۱۴۰۰ بوده و شامل آزمون های دارای اعتبار دوره های قبلی و آزمون های دوره آتی نمیشود.

توجه شود که کسب نمره قبولی در آزمون دوره های آموزشی مذکور و دریافت گواهینامه تا پایان اسفند ۱۴۰۱، برای قبول شدگان مشروط مرداد ۱۴۰۰  الزامی می باشد.

اگر شرکت کنندگان آزمون در صلاحیت های متفاوت شامل محاسبات، طراحی، نظارت و اجرا مشمول این دستورالعمل باشند؛ دوره های آموزشی گذرانده شده باید متمایز از دوره های آموزشی صلاحیت دیگر باشد.

دستورالعمل دوره های آموزشی برای شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی مورخ مرداد ماه ۱۴۰۰ از طریق فایل زیر قابل مشاهده است:

دستورالعمل قبول شدگان مشروط آزمون مرداد ۱۴۰۰