آرشیو دسته بندی: مقالات

بودجه بندی سؤالات آزمون محاسبات، نظارت و اجرا عمران مهر ۱۳۹۶

به جهت اهمیت اطلاع از تعداد سؤالات طرح شده از هر مبحث، گروه آموزشی جوانه با بررسی دفترچه آزمون محاسبات، نظارت و اجرا […]