کلیدواژه طلایی جوانه اجرا عمران ویرایش ۱۴۰۰

(دیدگاه کاربر 1)

۷۹,۹۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه (اجرا عمران) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.