آرشیو نویسنده: کیوان بهره دار

ضوابط پذیرش در بازرسی چشمی

bazresi joosh

در این ویدیو مهندس علی سعیدی ریزی ضوابط پذیرش در بازرسی چشمی از راهنمای جوش را به طور کامل و […]

چگونه در آزمون نظام مهندسی قبول شویم؟

nezam mohandesi

قبولی در آزمون نظام مهندسی یکی از شرایط دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی است. در این مقاله، به معرفی […]

قبولی در آزمون طراحی معماری

قبولی آزمون طراحی معماری

اولین مرحله برای دریافت پروانه اشتغال به کار در زمینه طراحی معماری، شرکت در آزمون ورود به حرفه طراحی معماری […]