آزمون جامع آزمایشی نظارت.اجرا عمران

۵۹,۹۰۰ تومان ۴۹,۹۰۰ تومان

همانطور که می دانید مدیریت زمان آزمون نقش بسزایی در موفقیت آزمون دارد به همین جهت برای کنترل زمان، نیاز به تمرین و مرور مباحث می باشد و همچنین می بایست خود را محک زده و شرایطی مانند آزمون نظام مهندسی را برای خود شبیه سازی کرد.

در این راستا گروه آموزشی جوانه پکیج آزمون جامع آزمایشی نظارت و اجرا عمران و پاسخ تشریحی آن را برای متقاضیان این رشته طراحی کرده است تا داوطلبین را برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی همراهی نماید.

دسته: