کلیدواژه طلایی جوانه محاسبات رشته عمران

(دیدگاه کاربر 1)

۱۴۹,۹۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه (محاسبات رشته عمران) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

در هر دوره، ۲ یا ۳ سؤال آزمون محاسبات از مطالبی است که زیاد جنبه محاسباتی نداشته و با تسلط کافی بر مباحث به سرعت قابل حل هستند. این گونه سؤالات را می توان با استفاده از کلیدواژه طلایی جوانه ویژه آزمون محاسبات به راحتی پاسخ داد.

این کلیدواژه منطبق بر آخرین ویرایش مباحث دهم (ویرایش ۱۴۰۱) و هفدهم (ویرایش ۱۴۰۱) می باشد.

فقط کلیدواژه مبحث 10 ویرایش 1401 را نیاز دارید؟ کلیک کنید!