کلیدواژه طلایی جوانه محاسبات رشته عمران

(دیدگاه کاربر 1)

۱۲۹,۹۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه (محاسبات رشته عمران) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

در هر دوره، ۲ یا ۳ سؤال آزمون محاسبات از مطالبی است که زیاد جنبه محاسباتی نداشته و با تسلط کافی بر مباحث به سرعت قابل حل هستند. این گونه سؤالات را می توان با استفاده از کلیدواژه طلایی جوانه ویژه آزمون محاسبات به راحتی پاسخ داد.

این کلیدواژه منطبق بر آخرین ویرایش مبحث هفتم (ویرایش ۱۴۰۰) می باشد.