کلیدواژه طلایی جوانه نظارت و اجرا رشته عمران

(دیدگاه کاربر 2)

۱۳۹,۹۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه (نظارت و اجرا رشته عمران) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

این کلیدواژه منطبق بر آخرین ویرایش مباحث هفتم (ویرایش ۱۴۰۰)، هشتم (ویرایش ۱۳۹۸)، یازدهم (ویرایش ۱۴۰۰) و نوزدهم (ویرایش ۱۳۹۹) می باشد.