کلیدواژه طلایی جوانه اجرا رشته عمران

(دیدگاه کاربر 1)

۱۴۹,۹۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه (اجرا رشته عمران) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

این کلیدواژه منطبق بر آخرین ویرایش مباحث دهم (ویرایش ۱۴۰۱) و هفدهم (ویرایش ۱۴۰۱) می باشد.

فقط کلیدواژه مباحث 10 و 17 ویرایش 1401 را نیاز دارید؟ کلیک کنید!