کلیدواژه طلایی جوانه اجرا رشته عمران

(دیدگاه کاربر 2)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کلیدواژه طلایی جوانه (اجرا رشته عمران) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

بر اساس آخرین ویرایش منابع آزمون مرداد ۱۴۰۳
فهرست جامع “راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه (ویرایش ۱۴۰۲)” اضافه شد.

فقط کلیدواژه مباحث 10 و 17 ویرایش 1401 را نیاز دارید؟ کلیک کنید!