کلیدواژه طلایی جوانه نظارت و اجرا رشته معماری

(دیدگاه کاربر 4)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج کلیدواژه طلایی جوانه (نظارت و اجرا رشته معماری) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

با توجه به یکسان بودن کلیه مباحث هر دو آزمون، کلیدواژه دو آزمون نظارت و اجرا رشته معماری به صورت مشترک و در یک فایل آماده شده است.

بر اساس آخرین ویرایش منابع آزمون مرداد ۱۴۰۳
فهرست جامع “راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه (ویرایش ۱۴۰۲)” اضافه شد.
فهرست جامع “ضوابط شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت (ویرایش ۱۳۹۹)” اضافه شد.

فقط کلیدواژه مباحث 10 و 17 ویرایش 1401 را نیاز دارید؟ کلیک کنید!