پکیج کلیدواژه طلایی جوانه نظارت و اجرا معماری ویرایش ۹۹

(دیدگاه کاربر 4)

۷۹,۹۰۰ تومان ۴۹,۹۰۰ تومان

پکیج کلیدواژه طلایی جوانه (نظارت و اجرا معماری) توسط گروه آموزشی جوانه جهت افزایش مهارت و دقت در تست زنی و افزایش سرعت پاسخگویی به سؤالات آزمون ارائه شده است. در کلیدواژه طلایی جوانه یک فهرست جامع برای هر مبحث به تفکیک تهیه شده است.

با توجه به یکسان بودن کلیه مباحث هر دو آزمون، کلیدواژه دو آزمون نظارت و اجرا رشته معماری به صورت مشترک و در یک فایل آماده شده است.