فایل PDF دفترچه سؤالات آزمون رشته های عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی، به تفکیک صلاحیت های هر رشته، از این صفحه قابل دانلود می باشد. توجه کنید که کلید رسمی دفترچه ها در صفحه آخر هر فایل قرار داده شده است.