سؤالات آزمون دوره های گذشته نظام مهندسی به همراه پاسخ تشریحی و کلید

 

اگر قصد دارید دفترچه سؤالات آزمون دوره های گذشته نظام مهندسی، کلید رسمی و پاسخنامه تشریحی سؤالات را دانلود کنید، این صفحه از وبسایت آکادمی جوانه بهترین جاست!

همه فایل ها به تفکیک صلاحیت یعنی طراحی، محاسبات، نظارت و اجرا و برای رشته های عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی در این قسمت گردآوری شده و شما مهندسین محترم با توجه به سال و ماه برگزاری آزمون به راحتی به دفترچه، کلید و پاسخنامه آزمون های زیر دسترسی دارید:

محاسبات عمران | نظارت عمران | اجرا عمران | گودبرداری عمران | بهسازی عمران | نظارت معماری | اجرا معماری | طراحی مکانیک | نظارت مکانیک | اجرا مکانیک | طراحی برق | نظارت برق | اجرا برق | نقشه برداری | ترافیک | شهرسازی

در بخش اوّل این صفحه، دفترچه و کلید رسمی آزمون دوره های زیر قابل دانلود است:

آزمون نظام مهندسی اسفند ۱۴۰۲ | آزمون نظام مهندسی مهر ۱۴۰۲ | آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۱۴۰۲ | آزمون نظام مهندسی دی ۱۴۰۱ | آزمون نظام مهندسی شهریور ۱۴۰۱ | آزمون نظام مهندسی مرداد ۱۴۰۰ | آزمون نظام مهندسی مهر ۱۳۹۹ | آزمون نظام مهندسی مهر ۱۳۹۸ و ….. .

در بخش دوم، پاسخنامه تشریحی آزمون دوره های زیر قرار داده شده است:

پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی اسفند ۱۴۰۲ | پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی مهر ۱۴۰۲ | پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ۱۴۰۲ | پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی دی ۱۴۰۱ | پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی شهریور ۱۴۰۱

 

  • دفترچه سؤالات آزمون دوره های گذشته به همراه کلید رسمی

فایل PDF دفترچه سؤالات آزمون رشته های عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی، به تفکیک صلاحیت های هر رشته، از این بخش قابل دانلود می باشد. توجه کنید که کلید رسمی دفترچه ها که هر دوره توسط دفتر مقررات ملّی ساختمان منتشر می شود نیز در صفحه آخر فایل هر دفترچه قرار داده شده است.

 

  • پاسخنامه تشریحی آزمون دوره های گذشته

فایل PDF پاسخنامه تشریحی هر یک از آزمون ها به تفکیک رشته و صلاحیت از این بخش قابل دانلود می باشد.

 

تماشای رایگان ۳۰ ساعت فیلم آموزشی از پکیج نظارت و اجرا عمران تماشای رایگان ۳۰ ساعت فیلم آموزشی از پکیج نظارت و اجرا معماری بانک سؤالات منابع آزمون های نظام مهندسی آزمون جامع آزمایشی نظارت و اجرا عمران آزمون جامع آزمایشی نظارت و اجرا معماری کلیدواژه طلایی/فهرست جامع نظارت و اجرا عمران کلیدواژه طلایی/فهرست جامع نظارت و اجرا معماری کلیدواژه طلایی/فهرست جامع طراحی، نظارت و اجرا مکانیک کلیدواژه طلایی/فهرست جامع طراحی، نظارت و اجرا برق